Trạng thái hệ thống

Loại Thẻ Trạng thái
ViettelĐang hoạt động
MomoĐang hoạt động
ATMĐang hoạt động